VEILIGHEID EN PRIVACY


Privacy statement
Lansing Unitra is een organisatie die zich op alle gebieden transparant en passende binnen de geldende wetgeving wenst te gedragen. Lansing Unitra hecht waarde aan het vertrouwen wat u in ons stelt en wij zien het als onze taak dit vertrouwen niet te beschamen.

Dit houdt in dat Lansing Unitra ook voor wat betreft de bezoekers van haar website, alsmede alle andere activiteiten die zij uitvoert voor haar klanten, zich aan de regels wenst te houden. In het bijzonder gaat het hier om de rechten van betrokkenen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. In deze privacy verklaring treft u het door ons geformuleerde en geïmplementeerde beleid aan met betrekking tot de verwerking zelf, het doel van de verwerking en de mogelijkheden en rechten die u als betrokkenen heeft.

Ons Cookiebeleid treft u hier.

Deze privacyverklaring geldt al het gebruik en verwerking van uw persoonsgegevens. Heeft u nog vragen? stuur een mail naar: Privacy@lansing-unitra.eu
1. Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat
u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken (indien van toepassing):
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– BTW nummer
– KvK nummer
– Bankrekeningnummer
– Overige persoonsgegevens via in correspondentie en telefonisch contact

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
De enige bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken zijn de Burgerservicenummers (BSN) voor het op naam zetten van voertuigen voor onze klanten

2. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het aanbieden van op maat gemaakte aanbiedingen, offertes;
– Het afhandelen van uw betaling;
– Het ondersteunen in het op naam zetten van voertuigen;
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is zodat wij onze dienstverlening kunnen uitvoeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden blijvend betrokken en geïnformeerd te worden over toekomstige diensten en producten;
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Zodat wij kunnen analyseren of wij voor onze klanten een optimale website aanbieden en waar verbetermogelijkheden liggen;
– Aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
– Wij moeten ook verwerken om te kunnen voldoen aan onze wettelijk verplichten, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de Belastingdienst, arbowet, UWV, etc;
– Contact te hebben met onze leveranciers.

3. Onze website
Domeinnaam en server, van Lansing Unitra gevestigd in Duitsland. Het gebruiken van onze website is tevens een uiting van accepteren van ons privacyverklaring. Met andere woorden gebruik is een aanvaarding van deze privacyverklaring.
Wij hebben de op ons rustende verplichting om de veiligheid van de website te garanderen. Dit hebben wij vorm gegeven via het installeren van een SSL certificaat.

Wij respecteren uw privacy en dat van alle betrokkenen die onze website gebruiken. Deze informatie wordt door ons vertrouwelijk behandeld en tenzij wettelijk verplicht delen wij deze gegevens nimmer met derden.
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten, het invullen en versturen van ons contact- of offerteformulier, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Lansing Unitra gevestigd te Vreden Duitsland. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij mogelijk van u kunnen beschikken.

4. E-mail
Wanneer u ons een e-mail of andere berichten toestuurt, is het mogelijk dat deze berichten bewaard worden. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden ook opgeslagen op onze eigen beveiligde mailserver, die tevens gevestigd is in Vreden Duitsland. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
5. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens vanzelfsprekend in overleg met u en niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

  • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken voor dienstverleningen zoals het op naam zetten van voertuigen, worden na deze dienstverlening verwijderd uit onze database.
  • Opslag van klantgegevens in onze database ( personalia, adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadressen) worden bewaard voor eventuele toekomstige dienstverlening, tenzij de toestemming hiervoor wordt ingetrokken.
  • Overige persoonsgegevens die wij ontvangen via correspondentie en telefonisch contact worden ook bewaard tenzij de toestemming hiervoor is ingetrokken.
  • Anonieme gegevens van het apparaat type, type internetbrowser en het surfgedrag blijven wij bewaren voor het verbeteren van onze website
6. Delen van persoonsgegevens met derden
Wij delen alleen gegevens die wij wettelijk verplicht zijn met derden te delen, als dit noodzakelijk is voor het juist uitvoeren van de overeenkomst en/of met uw uitdrukkelijke toestemming. Waar verplicht hebben wij een verwerkingsovereenkomst gesloten met de partijen en/of bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht. Dit is om een gelijkelijk e niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van deze gegevens te waarborgen. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

7. Wijzigingen vanuit Lansing Unitra
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de huidige mogelijkheden die wij beschikbaar hebben om met u en u met ons in contact te treden of staan. In geval van aanpassingen en/of veranderingen hiervan zou het mogelijk kunnen zijn dat deze privacyverklaring ook gewijzigd wordt. Het is daarom raadzaam dat u regelmatig deze privacyverklaring raadpleegt.
8. Mailing
Indien u zich aangemeld heeft om onze mailingitems en/of nieuwsbrieven te ontvangen, willen wij u erop attenderen dat u onder iedere mailing de mogelijkheid vindt om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.
9. Opslag van persoonsgegevens:
Wij slaan de gegevens op in onze eigen beheerde server in Duitsland, Vreden. We hanteren altijd strenge en up-to-date beveiligingsmaatregelen.

10. Wijzigen en verwijderen persoonsgegevens

Maar vanzelfsprekend bieden wij u ook het recht om zoals de wet voorschrijft de gegevens die wij over u verzamelen in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Op verzoek zullen alle gegevens worden verwijderd.

U kunt ons mailen op privacy@lansing-unitra.eu. De heer Wissink zal u dan verder helpen.